Başkan'ın Mesajı

Değerli Batman Halkı;
 
Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi üzerine yapacağımız projelerle kentin hak ve hukukunun korunmasını sağlayacağız. Kentin kalkınması için yüreğimizi ortaya koyduk. Hep birlikte sosyal bilinci geliştirerek, yerinden yönetim ilkelerini hayata geçireceğiz. 

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temeli belirlenerek, tartışılarak, çözümlerin geliştirip ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu bir kenti hep birlikte icra edeceğiz.

Batman Kent Konseyi, Batman Halkı için Kenti daha yaşanabilir hale getirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Ortak aklın, kentin gelişimi ve kalkınmasındaki önemine inanan Batman Kent Konseyi bünyesinde barındırdığı, kentin dinamiklerinden oluşan Genel Kurulu, Genel Kurulca seçilen Yürütme Kurulu üyeleri, Başkanı, Genel Sekreteri, gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan meclis ve çalışma grupları ve bu grupların kolaylaştırıcılığını üstlenen ofis çalışanlarıyla Batman’ın “Marka Kent” olması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Eğer yaşadığım kent için “Bir Fikrim Var” diyorsanız, eleştirilerinizin, önerilerinizi, düşüncelerinizin, projelerinizin, hayata geçmesini, çözüm önerilerinizi duyurmak istiyorsanız; Siz değerli hemşerilerimizi Batman Kent Konseyi’nin meclis ve çalışma guruplarında görev almaya davet ediyoruz. Çünkü bu kent hepimizin.

Saygılarımla;

Abdulkadir DEMİR
​​​​Batman Kent Konseyi Başkanı