Kent Konseyi Şekillendi

Batman Kent Konseyi ilk toplantısını Batman Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda yaptı. Başkan Abdulkadir Demir’in açılış konuşması ile başlayan toplantı, gündemdeki maddeler görüşüldü.

Batman Kent Konseyinin  Başkan yardımcılıkları Hayrettin Başaran ve Adnan Bayhan oy birliği ile seçildi. Daha sonra Batman Kent Konseyinin Yer Tahsisinin görüşülme maddesine geçildi. Yer tahsisi için Batman Barosuna ait yerin kiralanması için Batman barosu ile görüşme ve yazışmaların yapılmasına karar verildi. Batman kent konseyinin bütçesinin belirlenmesinden sonra personel istihdamının tekrar görüşülmesine karar verildi. Genel Değerlendirmeler bölümünde yürütme kurulu üyeleri kendi aralarında istişarede bulundular. Başkan Abdulkadir Demir katılımlarından dolayı yürütme kurulu üyelerine  teşekkür etti. Kent konseyi yürütme kurulu toplantıları takip eden ayın ikinci haftasının Perşembe günü toplantıların yapılacağını bildirildi.

KENT KONSEYLERİ; TOPLUMSAL ORTAKLIKLARA DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞIDIR

Başkan Demir, önümüzdeki günlerde basın toplantısı da düzenleyeceklerini belirterek şöyle konuştu. "Kent Konseylerinin; Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının,vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,Meclisler ve çalışma gurupları ile Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları, Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder. "